Szerviz szolgáltatás: Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 1. A Munkalap egyben átvételi elismervényként is szolgál a rajta feltüntetett tárgyak vonatkozásában, az ott megjelölt kivételekkel. Ezért kérjük, minden esetben ellenőrizze a munkalap „Eszközök” mezőjét, mert a bejegyzések vonatkozásában történt tévedésekért és elírásokért nem vállalunk felelősséget.
 2. A készüléket csak az 1. pontban megjelölt tartozékokkal együtt és csak a Munkalap ellenében áll módunkban kiadni. A Munkalap elvesztése, megsemmisülése vagy olvashatatlanná válása esetén (a mindenkori szerviz díjszabásában meghatározott ügyviteli költség megfizetésén felül) csak akkor áll módunkban visszaadni, ha az átvevő személyi igazolvánnyal igazolt módon egyezik a Munkalapon szereplő Ügyféllel. Amennyiben ez nem bizonyítható, vagy az átvevő megtagadja az azonosítást, a készüléket csak annak áll módunkban kiadni, aki azon tulajdonjogát igazolja (Számlával, cég esetén ezen felül a képviseleti jog igazolásával, nem első tulajdonos esetén adásvételi szerződések megszakítatlan láncolatával).
 3. Az Ügyfél köteles minél pontosabb hibaleírást adni. A pontatlan vagy valótlan hibaleírásokból eredő késedelem következményeit, valamint ennek költségét az Ügyfél viseli. Amennyiben a készülék javítható, az Ügyfél jogosult eldönteni, hogy kéri-e a javítást, és viseli annak költségeit abban az esetben is, ha a javítás műszakilag lehetséges, de nem gazdaságos.
 4. A készülék minden esetben (bevizsgálás és javítás esetén is) legkorábban a szolgáltató által megjelölt időpontban vehető át.
 5. A készülék visszaadásának további feltétele a munkadíj kiegyenlítése. Amennyiben a javításra bármely okból nem kerül sor, a mindenkori szerviz díjszabásban meghatározott bevizsgálási díjat kell megfizetni. Ennek kiegyenlítéséig a Ptk. 397.§ (2) bekezdése alapján a birtokunkba került tárgyakon fennálló törvényes zálogjogunk alapján, a Munkalapon szereplő tételeket nem áll módunkban visszaadni.
 6. A munka befejezéséről (árajánlat, vagy a munka elkészülte) Ügyfelünket az általa megadott elérhetőségen értesítjük. Az első értesítést követő 15 napig a Munkalapon szereplő tételeket díjmentesen tároljuk, ezután a készülék aktuális piaci árának 1%, de minimum 200 Ft/nap tárolási díjat számolunk fel. Ha a tárolási költség és a javítási díj összege eléri a készülék aktuális piaci árának 75%-át, a készülék tulajdon joga átszáll a Szolgáltatóra, az Ügyfél ez után semmilyen követeléssel nem élhet. A Szolgáltató a készüléket tovább értékesíti, vagy megsemmisíti. Amennyiben az Ügyfél nem elérhető, az első sikertelen értesítési kísérletet időpontjától számítandóak a fenti határidők.
 7. A javítás során a Szolgáltató dönt arról, hogy a javításnak milyen módját választja. A javítási árajánlat közlése során munkatársunk a várható határidőről is tájékoztatja az Ügyfelet, ez azonban tájékoztató jellegű, és nem bír kötelező erővel. Indokolt esetben a szolgáltató jogosult meghosszabbítani.
 8. A javítás során kicserélt hibás alkatrészeket csak abban az esetben szolgáltatjuk vissza, amennyiben Ügyfelünk ezt előzetesen, legkésőbb a készülék átadásakor kéri, és a munkalapon ez a fenntartás szerepel. Ellenkező esetben ezeknek veszélyes hulladékként megsemmisítéséről gondoskodunk.
 9. Az átvétel során nem látható, nem tapasztalható, illetve nem jelzett hibákért, sérülésekért nem vállalunk felelősséget! Előfordulhat, hogy a diagnosztika és tesztelés közben új, addig nem tapasztalt hibákat tárunk fel, vagy akár a szétszerelést követően rosszabb állapotba is kerülhet a készülék, mint amikor átvettük (alaplap hibáknál gyakran előfordulhat). A felelősséget csak olyan hibákért tudjuk vállalni, amit egyértelműen a mi munkatársaink okoztak.
 10. A készüléken lévő szoftverekért, adatokért (adathordozók tartalmáért) semmilyen felelősséget nem vállalunk. Ezért minden esetben mentse le fontos vagy pótolhatatlan adatait, mielőtt a készüléket javításra leadná.
 11. A Szolgáltató kizárja a felelősséget a közvetett és/vagy következménykárok vonatkozásában is, továbbá az elmaradt hasznokért, illetőleg a használatkiesésből eredő esetleges károkért is.
 12. A Szolgáltató köteles a megbízás teljesítése során a tudomására jutott információkat és adatokat, amiket az Ügyfél– akár szóban, akár írásban, akár elektronikusan, direkt vagy indirekt módon – tudomására hoz vagy rendelkezésére bocsájt, a megbízás időtartama alatt és azt követően is bizalmasan kezelni. Nem jogosult bizalmas információ, illetve a készüléken vagy a kiegészítőkön tárolt adatok átadására harmadik személy részére, és nem használhatja azt fel az Ügyfél kifejezett, előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a megbízás teljesítésén kívül eső célokra.
 13. Az Ügyfél hozzájárul a Munkalapon található személyes adatai kezeléséhez, illetve hogy a Szolgáltató referencia kiadványaiban szerepeltesse az Ügyfél nevét és az elvégzett tevékenységgel kapcsolatos leírást.
 14. A munkalap a kormányrendelet hatálya alá tartozó esetekben, jótállási jegynek is minősül, mely jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik. A jótállási igény a Munkalappal érvényesíthető.
 15. Garanciát abban az esetben tudunk vállalni az elvégzett javításokra, amennyiben az Ügyfél a készüléket a jótállási időn belül nem bontja meg, nem cserél vagy bővít benne alkatrészt.  Hozott alkatrész beszerelésére is van lehetőség, viszont jótállást csak a nálunk vásárolt alkatrészekre tudunk vállalni. Ha a hozott alkatrész hibásnak minősül, a javítási munkadíjat abban az esetben is felszámítjuk, így érdemes csak megbízható és előzetesen bevizsgált alkatrészt hozni.
 16. Az Ügyfél a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos kifogásait a helyszínen a szervizvezetőnek illetve a Szolgáltatónál kifüggesztett felügyeleti szerveknél teheti meg.
 17. A jelent általános szerződési feltételekkel nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vállalkozás és szerződésre vonatkozó szakaszai az irányadóak.